Faces behind React India

Abhishek Mogaveera

Abhishek Yadav

Ali Mustafa

Amtulla Baranwala

Anjali Dube

Bhaktij Koli

Bhuvana Meenakshi

Deepankar Bhade

Dipti Gandhi

Ehtesham Siddiqui

Jayesh Behera

Kushagra Gour

Kushagra Kumar

Manjula Dube

Pratham Kumar

Nijil Narayanan

Rajat Sudagade

Sahil Mhapsekar

Saloni Mhapsekar

Savio Araujo

Shirish Waghmare

Sunny Kumar

Supriya Antapurkar

Vihang Patel

Vishal Ludhrani

Vivek Nayyar

Yash Ghuntla